Välkommen!

Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan, fackligt förtroendevalda lärare och alla som vill arbeta för en likvärdig skola. Vi har varit officiell remissinstans på viktiga skolutredningar, gett ut flera antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa opinion för en likvärdig skola, där alla får en bra utbildning och som är demokratiskt styrd till skillnad mot dagens marknadsskola. Läs vårt manifest här.

 • ”Vinstutdelning till skolägare måste genast förbjudas”
  I Dagens Industri ger Skolledarna förslag till Muharrem Demirok och Centerpartiet hur de kan förändra partiets skolpolitik. ”Som företrädare för landets skolledare ser vi mycket positivt på en sådan förflyttning. Vill Centerpartiet ha inspiration till nya ståndpunkter gällande vinstutdelning och ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan behöver inte Muharrem Demirok leta länge. Sveriges … Fortsätt läsa ””Vinstutdelning till skolägare måste genast förbjudas””
 • Ett nytt läge i skolpolitiken?
  Muharrem Demirok som tidigare varit kommunalråd i Linköping är föreslagen som ny partiledare i Centerpartiet. Valet ska ske på en extrastämma i Helsingborg den 2 februari. På pressträffen där valberedningen presenterade sitt förslag sa Muharrem Demirok att han vill se förändringar av partiets skolpolitik.  ”Centerpartiet är på fel plats när det gäller skolpolitiken. Varje gång vi ska … Fortsätt läsa ”Ett nytt läge i skolpolitiken?”
 • Regeringen ger Riksrevisionen rätt om skolpengen och öppnar för begränsad etableringsfrihet
  ”Regeringen, med ministrar från Liberalerna på utbildningsdepartementet, fastställde en skrivelse till riksdagen där de nu delar Riksrevisionens övergripande slutsatser! ”När det gäller skillnaden i ersättning mellan kommunala och enskilda huvudmän anser regeringen att ett förslag om ändrade nivåer bör bygga på en analys av faktiska kommunala kostnader, t.ex. när det gäller kostnaden för ansvaret att tillhandahålla skola … Fortsätt läsa ”Regeringen ger Riksrevisionen rätt om skolpengen och öppnar för begränsad etableringsfrihet”
 • Socialistiskt forum 2022
  Nätverket för en likvärdig skola deltog på Socialistiskt forum 26 november 2022. Det var ett samarrangemang med Gemensam välfärd Stockholm. Sten Svensson, medlem i Nätverket, går grundligt igenom vad Tidö-avtalet innebär för svensk skola. Stens genomgången börjar efter 15 min. Se och lyssna på mötet här.
 • Marknadsskolan har slagit sönder skolan
  Ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm, Britt-Marie Selin, säger i en intervju i Skolvärlden ” Ska skolsegrationen minska behöver bostadssegregationen minska och marknadsskolan avskaffas. Tyvärr saknas det politisk vilja att åstadkomma det. Samtidigt vet vi att blandade elevgrupper leder till en bättre arbetsmiljö, bättre dynamik i klassrummen och bättre studieresultat.” Läs intervjun i Skolvärlden.