Välkommen!

Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan, fackligt förtroendevalda lärare och alla som vill arbeta för en likvärdig skola. Vi har varit officiell remissinstans på viktiga skolutredningar, gett ut flera antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa opinion för en likvärdig skola, där alla får en bra utbildning och som är demokratiskt styrd till skillnad mot dagens marknadsskola. Läs vårt manifest här.