Start

Framsida på nätverkets folder.Välkommen. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att  den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

Nyheter

Senaste nytt från Nätverket för en likvärdig skola. Oftast artiklar och annat från media där medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola varit med, men ibland också annat. I menyn ovan finns länk till alla nyheter.

Replik till Engelska skolan i Nerikes Alehanda

Repliken från Nätverkets medlemmar Johan Enfeldt, Boel Vallgårda och Helena Weiss Larsson till IES fick i Nerikes Allehanda rubriken Engelska skolan tar var tolfte skolpeng i vinst. Deras VD, Annette Brodin Rampe hade skrivit ett svar på  vår ursprungliga text Konkurrens mellan skolor ger förlorare.

Replik till Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, i Nerikes Allehanda

VD för Friskolornas Riskförbund, Ulla Hamilton, skrev i sin replik till Nätverkets Boel Vallgårda, JOhan Enfeldt och Helena Weiss Larsson bland annat att de som pekar på att familjebakgrunden fått ökad betydelse för skolresultaten skuldbelägger barn. Det är såklart helt orimligt. Repliken från Nätverkets medlemmar fick rubriken Friskolornas riksförbund företräder ett särintresse. Den som vill läsa …