Start

Framsida på nätverkets folder.Välkommen. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att  den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

Nyheter

Senaste nytt från Nätverket för en likvärdig skola. Oftast artiklar och annat från media där medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola varit med, men ibland också annat. I menyn ovan finns länk till alla nyheter.

Södertälje kommun får Skolans likvärdighetspris 2019

Nätverket för en likvärdig skola har beslutat att tilldela Södertälje kommun Skolans likvärdighetspris 2019. Kommunen har under flera år haft en medveten styrning av skolans organisation, kvalitetsarbete och resurser för att motverka skolsegregation. Ett flertal insatser har gjorts för att stödja skolledare och lärare i utsatta områden. Detta har lett till tydliga resultatförbättringar i elevers meritvärden …

Märklig tolkning av begreppet kompensatorisk resursfördelning

Sten Svensson kommenterar Långtidsutredningens skrivningar om skolan. Utredningen ”Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan.” som ingår i långtidsutredningen presenterades häromveckan. I stora drag visar denna utredning samma bild som många andra forskarrapporter och utredningar gjort de senaste tio åren. Några exempel: ”Sorteringen till grundskolor utifrån elevers förutsättningar fortsätter att öka.” ”Ökad boendesegregation …

Slag i luften stoppa nya konfessionella skolor

Sten Svensson skriver i Dagens Samhälle om varför diskussionen om konfessionella friskolor är ett stickspår. När friskolesektorn i övrigt växer så det knakar, står de konfessionella skolorna still. Ett stopp för nya konfessionella skolor kommer därför att ha en mycket liten eller ingen effekt alls. Beslutet riskerar att bli ett slag i luften och det …