Start

Framsida på nätverkets folder.Välkommen. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att  den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

Nyheter

Senaste nytt från Nätverket för en likvärdig skola. Oftast artiklar och annat från media där medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola varit med, men ibland också annat. I menyn ovan finns länk till alla nyheter.

Nätverket för en likvärdig skola lämnar remissvar på Jämlikhetskommissionen

Nätverket för en likvärdig skola har varit remissinstans på utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), också känd som Jämlikhetskommissionen. Idag lämnar vi vårt remissvar. Sammanfattning Nätverket för en likvärdig skola svarar här på de delar av utredningen som berör skolväsendets likvärdighetsaspekter. Nätverket för en likvärdig skola delar i stort utredningens bild av likvärdighetsproblemen i skolväsendet …

Slutreplik till Statskontoret

Boel Vallgårda uppmanar i sin slutreplik till Statskontoret myndigheten att inte göra sig onödigt maktlös. Statskontorets huvuduppgift är trots allt att bidra till en effektiv statsförvaltning. Därför hade det varit rimligt att myndigheten själv använt sig av sitt uppdrag och handlingsutrymme för att peka på den stora svagheten med nuvarande konstruktion av likvärdighetsbidraget.

Statskontoret måste öppna ögonen

Boel Vallgårda från Nätverket för en likvärdig skola kritiserar Statskontorets granskning av statens likvärdighetsbidrag till skolan. Totalt handlar det om 6 miljarder per år, men Statskontoret granskar inte risken för att vinstsyftande friskolor använder pengarna till annat än skolverksamhet. ”Inget hade hindrat Statskontoret att i sin utvärdering trots allt kontrollera om pengarna faktiskt kommer de …