Start

Välkommen. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att  den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

Pressmeddelande 2018-08-30: Brist på likvärdighet i skolan oroar alla partier

Framsida på nätverkets folder.