Video: Oligarkerna med Sten Svensson

Se vårt seminarium. I boken Oligarkerna – Hur välfärdsprofitörerna fick grepp om politiken visar journalisten Sten Svensson hur kotterier och vänskapsband mellan välfärdskoncerner och politiska beslutsfattare lett fram till dagens sönderprivatiserade Sverige.