Inget likvärdighetspris 2020

Under 2019 instiftade Nätverket för en likvärdig skola Likvärdighetspriset. Avsikten med priset är att uppmärksamma en kommun som arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att stärka likvärdigheten i grundskolan på ett föredömligt sätt. 2019 års pris tilldelades Södertälje kommun.

I år har Coronapandemien emellertid förändrat förutsättningarna för arbetet med Likvärdighetspriset i så stor utsträckning att vi beslutat att inte dela ut priset 2020.

Nätverket för en likvärdig skola återkommer efter årsskiftet om arbetet med att utse 2021 års pristagare.