Systemskiftet – När skolan gick från gemensam till privat

Sten Svensson från Nätverket har skrivit en rapport om hur kommunaliseringen av skolan var inte det systemskifte som ofta hävdas i  skoldebatten. Det verkliga systemskiftet skedde efteråt, när Bildtregeringens valfrihetsreformer införde marknadsmekanismer i skolsektorn