Söndrat land: Uppmärksammad rapport om skolsegregation i 30 kommuner

Per Kornhall från nätverket har skrivit rapporten Söndrat land tillsammans med German Bender på Arena Idé. Rapporten blev mycket uppmärksammad och innehåller mycket matnyttig information för alla som vill förstå hur skolan utvecklats.