Pressmeddelande: Ny rapport – Reformer för ökad likvärdighet i skolan bör testas igen i riksdagen

Partierna till vänster vill reformera skolan för att förbättra likvärdigheten. Även flera partier till höger vill numera se reformer. Men det innebär inte alla partier är överens i skolfrågan. Synen på bolagsskolorna är fortfarande en vattendelare.

Problemet är att de borgerliga partierna säger en sak, men hittills har röstat på ett annat sätt i riksdagen. Därför är det önskvärt att reformförslagen testas i riksdagen igen efter valet för att ge partierna en möjlighet att åtminstone leva upp till årets vallöften.


Det konstaterar Nätverket för en likvärdig skola som genomfört en enkät med partierna och riksdagskandidaterna om hur de ser på skolpolitiken. Resultaten presenteras i en ny rapport.

Läs rapporten här: Steg mot en likvärdig skola – Partiernas och riksdagskandidaternas svar.

Kontakt:
Mats Wingborg mats.wingborg@gmail.com
Johan Enfeldt johan.enfeldt@gmail.com
Boel Vallgårda boel.vallgarda@gmail.com