Boel Vallgårda: Resurser till skolan kan bli mer träffsäkra

Lär Boel Vallgårda om hur fördelningen av statsbidrag sker på ett sätt som systematiskt missgynnar socioekonomiskt utsatta skolor.  I texten visar Boel hur en ny variabel som skulle råda bot på detta avvisades och att effekten blivit att koncernskolor fortsätter att gynnas, något som bekräftats av SCB. Läs Boels text hos Altinget.