Replik till IES: Sluta hymla!

Efter ett svar från ledningen i Internationella Engelska skolan finns nu Sten Svenssons slutreplik i Göteborgsposten. Det hårda tonläget och bristen på svar från friskolelobbyn tyder på att debatten håller på att vända.

”Allt fler, även borgerliga opinionsbildare, inser att dagens friskolepolitik har stora negativa effekter för samhället och har börjat ifrågasätta skolkoncernerna. ”