Rapport från Socialistiskt Forum lördag 25.11 2023

Vägen framåt för skolan: reformera eller skrota marknadsskolan?
Föreläsning och samtal med Anna Ekström och Sten Svensson Moderator Boel Vallgårda
Arrangör Gemensam Välfärd och Nätverket för en likvärdig skola.

Anna Ekström inledde och berättade om minnen från sin skoltid. Hon gick i Farsta på lågstadiet med 11 parallellklasser och flyttade sedan till en skola i Bromma med färre klasser. Anna framhöll att det var två helt skilda områden; ett fattigare område i Farsta och ett rikare i Bromma. Dock var det så att kunskapsmässigt var områdena likvärdiga och det gick lätt att byta skola mellan områdena. Man hade samma kunskapsnivå i båda områdena.

Anna Ekström framhöll att skolforskare idag är överens om att marknadsskolan har bidragit till den ökande skolsegregationen
Marknadsskolan i Sverige är också unik genom att tillåta vinstuttag.
Offentlighetsprincipen gäller inte för aktiebolagsskolor.
Systemet med skolpeng tar inte hänsyn till de kommunala skolornas utbudsansvar.
Möjlighet att ställa sina barn i kö till fristående skolor måste tas bort.

Sten Svensson menade att vi nu ser slutet på marknadsskolan. Lotta Edholm tvingas att ta upp förslag med skärpta regelverk riktade mot skolföretagen. Detta då marknadsskolan inte levererar det som utlovades. Det blev inte högre kvalitet, bättre resultat och lägre kostnader utan det har blivit det motsatta. Det har visat sig att skolkoncernerna har mindre skolbibliotek, mindre skolgårdar, färre labbutrustningar, färre personal i elevvård och studie- och yrkesvägledning (syv), lärare utan lärarutbildning och hästutbildning utan hästar.

Och så undviker regeringen att göra något åt vinstuttagen i friskolorna.

Läs Sten Svensson inledning här.

Läs gärna mer om Nätverkets synpunkter i Foldern: ” Du behövs i arbetet för en likvärdig skola

Helena Weiss Larsson