Andelen idéburna friskolor minskar

I en ny rapport skriven av Sten Sensson och Mats Wingborg, båda aktiva i Nätverket för en likvärdig skola, konstateras att andelen idéburna friskolor minskar. Skolvärlden uppmärksammar rapporten här.