Valet borde handla om parallellskolan

I den svenska skoldebatten har det länge funnits en sorts underförstådd förutsättning: Alla är egentligen överens om att segregation är av ondo och att vi ska ha en likvärdig skola för alla. Partierna är bara oense om vägen dit. Den bilden är falsk.

Läs Johan Enfeldt i Dagens Arena.