Ny rapport: Internationella Engelska Skolan har problem

Internationella Engelska Skolan, IES, en av de mest framgångsrika och snabbväxande skolkoncernerna, har på senare år stött på en rad problem. De har gått från ett läge där kommunerna tog emot dem med öppna armar till en situation där de har mött ett ökande lokalt motstånd. Sten Svensson har för Nätverket för en likvärdig skola sammanställt läget i en ny rapport.

I rapporten redovisas läget kommun för kommun. Finns orten där du bor med?