Forskare: Krävs mycket innan vi får en likvärdig skola

Forskarna Anders Trumberg vid Örebro universitet och Helena Holmberg vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en intressant artikel som också tar upp Nätverkets senaste rapport.

I en enkät till partier och kandidater har Nätverket för en likvärdig skola ställt frågor om flera aktuella förslag.

– Partierna till vänster har redan visat att de vill ändra i bland annat skolpeng och urvalskriterier. Om de borgerliga partierna menar allvar med vad de nu säger borde det vara möjligt att få igenom några av förslagen, säger Boel Vallgårda, en av medförfattarna till rapporten.