Boel Vallgårda på SvD Debatt: Riksrevisionen missar skolvalets förlorare

Nyligen kom Riksrevisionen med en rapport om fritt val till gymnasiet. Rapporten har använts som argument från flera systemförsvarare. Här kritiserar Boel Vallgårda rapporten i ett inlägg på SvD Debatt.