Slag i luften stoppa nya konfessionella skolor

Sten Svensson skriver i Dagens Samhälle om varför diskussionen om konfessionella friskolor är ett stickspår.

När friskolesektorn i övrigt växer så det knakar, står de konfessionella skolorna still. Ett stopp för nya konfessionella skolor kommer därför att ha en mycket liten eller ingen effekt alls. Beslutet riskerar att bli ett slag i luften och det kommer inte att påverka skolsegregationen.

Replik till Friskolorna om skolpeng

Friskolornas riksförbund, Internationella Engelska skolan och Academedia uttrycker missnöje med hur kommunerna sköter skolpengssystemet. Sten Svensson förklara i sin replik varför friskolorna redan idag är överekompenserade på grund av att kommunerna har ett annat och större ansvar.

Replik till Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, i Nerikes Allehanda

VD för Friskolornas Riskförbund, Ulla Hamilton, skrev i sin replik till Nätverkets Boel Vallgårda, Johan Enfeldt och Helena Weiss Larsson bland annat att de som pekar på att familjebakgrunden fått ökad betydelse för skolresultaten skuldbelägger barn. Det är såklart helt orimligt. Repliken från Nätverkets medlemmar fick rubriken Friskolornas riksförbund företräder ett särintresse. Den som vill läsa Ulla Hamiltons text hittar den här. Det ursprungliga inlägget från Vallgårda, Enfeldt och Weiss Larsson hade rubriken Konkurrens mellan skolor ger förlorare.