Engelska skolans etableringar strider mot lagen

Sten Svensson från nätverket skriver i Göteborgsposten om konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etableringar.

”Enskilda företag gynnas, enskilda elever och deras föräldrar gynnas medan andra missgynnas, skolsegregationen ökar, kostnaderna ökar, betygsinflationen skjuter fart, kommunen misshushållar med sina resurser och den fria konkurrensen sätts ur spel.”