Konkurrens, valmöjligheter och övervakning ger en sämre skola

Per Kornhall diskuterar i en krönika i Vi Lärare vad forskningen säger om ökad övervakning och att elevers betyg används för att utvärdera lärarnas prestationer. Läs krönikan här.