Betyg, fria skolvalet och lärarprofessionen. En raport från Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien publicerade i oktober 2014 en rapport som beskriver forskningens syn på betygens funktioner och effekter och det fria skolvalet, samt rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare. Rapporten bygger på sammanfattningar av föredrag av kommittéledamöterna Jan-Eric Gustafsson, Per Kornhall och Britt Lindahl.