Avhandling: Fria skolvalet förstärker ojämlikhet

Ännu en forskningsrapport som belyser skolvalets negativa effekter. Forskningsstödet för att förändra regleringen av skolvalet för att stärks likvärdigheten börjar bli massivt.