Offentligt digitalt möte: Oligarkerna

I boken Oligarkerna – Hur välfärdsprofitörerna fick grepp om politiken visar journalisten Sten Svensson hur kotterier och vänskapsband mellan välfärdskoncerner och politiska beslutsfattare lett fram till dagens sönderprivatiserade Sverige.

Tid: onsdag 4 oktober kl. 18.00

Plats: Zoom-länk