Seminarium 20220831: Välfärd på fallrepet – Sverige sett från Finland

Nätverket för en likvärdig skola är medarrangör och deltar på ett ABF-möte i Stockholm onsdag 31/8 kl.18.00 under rubriken ”Välfärd på fallrepet – Sverige sett från Finland”.

Mötet sänd live och kommer också att kunna ses i efterhand. Länk finns på vår facebooksida ”Nätverket för en likvärdig skola – Offentligt”.

Böcker kommer att finnas till försäljning!

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.

Program:

  • Film – “Sverige idag” av Gunnar Lindholm
  • Marknadsskolan: Per Kornhall, författare, medlem i Nätverket för en likvärdig skola
  • Marknadisering av sjukvården: Göran Dahlgren, gästprofessor, Liverpool University, författare till boken ”När sjukvården blev en marknad” (Atlas 2018).
  • Framväxten av parallella sjukvårdssystem: John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, författare till boken Vårdstölden (Leopard Förlag 2018)
  • Äldreomsorgen i Sverige och Finland: Mari Huupoonen, utredare, Kommunal
  • Det bristande skyddet mot korruption: Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap
  • Tankar om skillnader i empati: Töres Theorell, läkare, professor emeritus
  • Tankar om skillnader i ojämlikhetens utveckling: Per Molander, ordförande för den statliga utredningen Jämlikhetskommissionen, författare

Mer information och anmälan finns här!