Zoom-möte med förstatligande-utredaren 22/3

Thomas Persson som ansvarat för utredningen ”Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag” berättar om vad utredningen kommit fram till och det blir tid för frågor och kommentarer. 

Arrangör: Nätverket för en likvärdig skola.
Tid: onsdag den 22 mars kl. 18.00.  
Plats: Mötet sker på Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/89250112144?pwd=OHAwbEt2Rk9QS3A3UitzM0lQNnByUT09

Bakgrund

I Januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 2019 finns en mening om att det skulle arbetas fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap av skolan. 
 
När Liberalerna hoppade av Januariöverenskommelsen beslöt regeringen om ett tilläggsdirektiv som innebar att uppdraget skulle utökas till att även innehålla andra alternativ som stärker statens ansvar för skolan. Dessutom skulle det utredas hur statens ansvar för Komvux kan stärkas. 
 
Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, utsågs till utredare och hösten 2022 presenterade han rapporten ”Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag” SOU 2022:53. 

Här hittar ni presentationsbilder från pressträffen 7 november 2022:
https://www.regeringen.se/contentassets/6b550b2e71da4bf88342dace8e0399a1/presentationsbilder-fran-presstraff-den-7-november-2022/

Nätverket för en likvärdig skola